5 min read

Umuda Yolculuk: Depremzede Çocuklar için Nasıl Gönüllü Olunur

1.Gönüllü Olarak Depremzede Çocuklara Nasıl Yardımcı Olunur?
2.Depremzede Çocuklara Gönüllü Olarak Nasıl Fayda Sağlayabilirsiniz?
3.Depremzede Çocukların Rehabilitasyonuna Destek Olmak

Depremzede çocuklar için gönüllülük, insani dayanışma açısından oldukça önemlidir. Depremin neden olduğu felaketi derinden yaşayan çocuklar, süreç içinde kendilerini daha iyi hissetmek adına desteğe ihtiyaç duyabilir.

Psikolojik destek, sanatsal ve kültürel gelişim ile katkı sağlama, depremzede çocuklar için rehabilitasyonla destek; gönüllü faaliyetler kapsamında yer alır. Toplum hizmeti için oldukça önemli olan gönüllü çalışmaların her biri, çocukların sürece çok daha iyi adapte olmalarını sağlar. Depremzede çocuklara destek çalışmalarının önemli olmasının nedenleri arasında;

 • İnsanı yardım,
 • Toplumsal dayanışma,
 • Örnek olma hususları yer alır.

Depremden etkilenen çocuklara yapılan yardım, doğrudan felaketten etkilenen bireylere yardımı mümkün kılar. Bunun yanı sıra toplumun genel dayanışmasını arttırır. Bu ise bireyler arasında çok daha etkili bir iletişime imkan tanır. Ayrıca daha güvenli ve dayanıklı bir toplum oluşturulmasına katkı sağlar.

Gönüllü Olarak Depremzede Çocuklara Nasıl Yardımcı Olunur?

Deprem felaketinin yaşanmasından sonra çocuklar çeşitli duygular ve durumlarla mücadele etmek zorunda kalabilir. Bunlar arasında içe kapanıklık, güvensizlik, belirsizlik ve karamsarlık yer alır. Dolayısıyla bu süreçte depremzedeler için gönüllü çalışmalar, çocukların görünmeyen yaralarının da sarılmasını sağlar.

Gönüllülük akıl ve kalbin buluştuğu yer olduğu için depremzede çocuklara yapılan gönüllü yardımların her biri, duygu ve düşünceyi barındırır. Bu yardımlar ise genel hatlarıyla şu şekilde sıralanabilir:

 • Psikolojik destek ile fayda sağlamak
 • Bilim ile proaktif fayda sağlamak
 • Sanatsal ve kültürel gelişim ile fayda sağlamak
 • İletişim ve dil becerileri konusunda fayda sağlamak
 • Depremzede çocukların rehabilitasyonuna destek olmak
 • Çocukların toplumsal entegrasyonlarına katkıda bulunmak

Bu tür çalışmaların her biri, çocukların kendilerini psikolojik anlamda çok daha iyi hissetmelerini sağlar. Aynı zamanda yaşadıkları deprem felaketi sonrasında normal yaşantılarına daha rahat dönebilir ve gelişimlerine olağan şekilde devam edebilirler.

Depremzede Çocuklara Yönelik Gönüllü Çalışmalara Nasıl Katılabilirsiniz?

YGA olarak depremzedelere yardım kapsamında birçok farklı gönüllü çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmaların her biri, çocukların gelişimlerine olumlu etkide bulunmayı ve toplumsal entegrasyonlarını sağlamayı hedefliyor. Peki depremzede çocuklar için aktiviteler ve gönüllü çalışmalara nasıl katılabilirsiniz?

Bilim atölyesi, gerçekleştirdiğimiz çalışmalar arasında yer alıyor. Psikologlarla hazırlanan bilim atölyeleri, 10-12 yaş arasındaki çocukların kendilerini güvende hissetmesini sağlar.

Sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, şirketler; gönüllü çalışmaların katılımcıları arasında kendisine yer bulabilir. Bilim atölyeleri gönüllüler tarafından düzenli olarak gerçekleştirilir. Bu sayede daha fazla çocuğa ulaşma şansı elde edilir. Eğer Bilim Seferberliğine bağışta bulunmak isterseniz buradaki sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Bilim seferberliğine gönüllü olmak, akıl ve kalbin yan yana yer almasıdır. Kişinin akıl ve kalple kendisi için istediklerini başkaları için isteyebilmesi, bilim seferberliğine gönüllü olmayı ifade eder.

Depremzede Çocuklara Gönüllü Olarak Nasıl Fayda Sağlayabilirsiniz?

Depremzede çocuklar için gönüllülük oldukça önemlidir ve birçok gönüllü faaliyete katılım sağlanması olanaklıdır. Felaketten etkilenen çocukların toplumla entegre olmasını istiyor ve onların psikolojik yaralarını sarmayı hedefliyorsanız, bilim atölyelerinde yerinizi alabilirsiniz.

YGA mezunları, sahada bulunan kurumlar, şirket gönüllüleri; kurulan bilim atölyelerinin sürdürülebilirliğini olanaklı kılar. YGA olarak uzman psikologlar ve bilim insanları ile sahaya özel moderasyon eğitimleri hazırlamış olup gönüllülerin her birinin eğitimlerini saha öncesinde gerçekleştiriyoruz. Siz de bilim atölyelerinin gönüllüsü olabilir ve sahadaki çalışmalara katkıda bulunabilirsiniz.

Psikolojik Destek ile Fayda Sağlamak

Depremzede çocuklara psikolojik destek, çocukların endişe, kaygı, korku ve diğer duygusal sorunlarla baş edebilmelerine katkı sağlar. Çocuklara psikolojik destek sağlamak adına şu tür yaklaşımlar benimsenebilir:

 • Çocuklar için güvenli bir ortam sağlanmalıdır. Bu kapsamda çocukların aileleriyle birlikte olmaları adına çalışmalar yapılabilir.
 • Çocukların normalleşmelerine yardımcı olunmalıdır. Oyun, eğitim başta olmak üzere çeşitli günlük aktiviteler devam ettirilebilir.
 • Çocukların duygularını konuşabilmeleri için uygun ortam hazırlanmalıdır.
 • Çocuklara duygusal destek sağlanmalıdır.

Bu ve bunun gibi adımların her biri, depremzede çocuklar için gönüllülük esasına dayalı psikolojik destek kapsamında yer alır.

Bilim ile Proaktif Fayda Sağlamak

Bilim ile proaktif fayda sağlamak, çocukların güvenli bir ortamda büyümelerine katkıda bulunan çalışmaları kapsar. Bu kapsamda;

 • Bilimsel temelli eğitim programları hazırlanabilir. Çocukların doğal afetlere karşı nasıl hazırlıklı olabileceklerini öğrenmeleri sağlanabilir.
 • Bilim insanları, depremzede çocuklar üzerinde yapılan bilimsel araştırmaları inceleyebilir ve travmanın etkilerini çok daha iyi anlayabilir.
 • Bilimsel olarak temellendirilen afet hazırlık eğitimleri oluşturulabilir. Yapılan eğitimler, çocukların doğal afetlere çok daha hazırlıklı olmalarını mümkün hale getirebilir.

Bu tür yaklaşımlar, sürdürülebilir ve etkili çözümlerin geliştirilmesini sağlar.

Sanatsal ve Kültürel Gelişim ile Fayda Sağlamak

Depremzede çocuklara kültürel gelişim desteği, çocukların travmatik deneyimleriyle başa çıkmalarını sağlayabilir. Ayrıca çocukların toplumsal entegrasyonuna da olumlu etkide bulunabilir. Sanatın merkezde yer aldığı çalışmalar ile çocuklara şu tür faydalar sağlanabilir:

 • Çocuklardaki stres azaltılır.
 • Çocukların duygusal olarak iyileşmeleri sağlanır.
 • Çocuklarda özsaygı ve güven gelişimi desteklenir.
 • Çocukların problem çözme becerileri geliştirilir.
 • Çocukların günlük rutin oluşturmaları desteklenir.

Yapılan her bir çalışma, çocukların kendilerini her anlamda çok daha iyi hissetmelerine imkan tanır. Dolayısıyla depremzede çocuklar için gönüllülük programları bu gibi durumlarda çok büyük önem taşır.

İletişim ve Dil Becerileri Konusunda Fayda Sağlamak

Depremzede çocukların iletişim ve dil becerileri konusunda fayda sağlamak, onların kendilerini çok daha iyi ifade etmelerini sağlar. Deprem sonrasında zorlu süreçte çocukların duygusal ve psikososyal durumlarını iyileştirebilen uygulamalar arasında;

 • Oyun ve sanat aktiviteleri
 • Duygusal destek
 • Hikaye ve masal anlatımı
 • Dil becerilerinin geliştirilebilmesi adına eğitim
 • Aile iletişimini güçlendirmek

başta olmak üzere pek çok farklı aktivite yer alır. Depremzede çocuklar için gönüllülük programları kapsamında yapılabilecek bu aktiviteler, halihazırda çok zor bir süreçten geçen kişilerin çevresiyle iletişim içine girmesini hissedilir ölçüde kolaylaştırır.

Depremzede Çocukların Rehabilitasyonuna Destek Olmak

Bilim, çocuklarının yaralarını sarma konusunda son derece başarılıdır. Bu nedenle depremzede çocuklar için rehabilitasyon kapsamında bilim seansları tercih edilebilir. Çocukların özgüvenlerini geliştirmelerine destek olan bu seanslar, aynı zamanda onların çok daha etkili bir şekilde iletişim kurmalarına katkı sağlar. Depremzede çocuklar için rehabilitasyon destekleri arasında yer alan uygulamalar şu şekilde sıralanabilir:

 • Psikososyal destek sağlamak
 • Fiziksel rehabilitasyon gerçekleştirmek
 • Eğitim ve okul desteği sağlamak
 • Oyun ve sanat terapisi uygulamalarında bulunmak

Çocukların rehabilite edilebilmeleri için çok sistemli bir çalışma oldukça önemlidir. Bu nedenle sivil toplum kuruluşları ve şirketlerin desteği ile çok daha etkili çalışmalar gerçekleştirilebilir.

Toplumsal Entegrasyonlarına Katkıda Bulunmak

Depremzede çocukların entegrasyonu, topluma tekrar adapte olmayı içerir. Çocuklar, deprem nedeniyle ailelerini ya da yakınlarını kaybetmiş olabilir. Bunun yanı sıra felaket, çocukların evlerini kaybetmelerine sebebiyet verebilir. Bu gibi durumlarda çocukların toplumsal entegrasyonlarının sağlanması oldukça önemlidir.

Deprem gibi afetlerin çocuklar üzerinde etkisi fazla olduğundan bu etkileri gidermek amacıyla;

 • Psikolojik destek,
 • Aile destek hizmetleri,
 • Eğitim ve öğretim,
 • Toplumsal katılım ve aktivite başta olmak üzere çeşitli destek çalışmaları gerçekleştirilebilir.

Bu tür çalışmaların tamamı, çocukların travmatik deneyimlerinin üstesinden gelmelerine katkıda bulunur. Öte yandan topluma aktif olarak katılmalarını sağlayabildiğinden gerçekleştirilen çalışmaların her biri, depremzede çocuklar için gönüllülük kapsamında yer alabilir.

YGA olarak depremzede çocukların psikolojik ve fizyolojik sağlıklarını korumak adına son derece önemli çalışmalarda bulunuyoruz. Bu çalışmalara gönüllü olarak katılmak ve çocukların gelişimine katkıda bulunmak olanaklıdır.