5 min read

Ortak Yaşama Yönlenme: Sosyal Sorumluluk Nedir?

Ortak Yaşama Yönlenme: Sosyal Sorumluluk Nedir?

1.Toplumsal Yaşamın Sürdürülebilirliği: Sosyal Sorumluluk Nedir?
2.Bireyler ve Topluluklar İçin Sosyal Sorumluluğun Önemi
3.Sosyal Sorumluluk Projesi Nedir?

Toplumun her bireyi, önce kendine, sonra sırasıyla bir arada yaşadığı gruplara, canlılara, çevreye, dünyaya ve tüm insanlığa karşı birtakım sorumluluklar taşır. Bunlara sosyal sorumluluk denir. Sosyal sorumluluk gerektiren konuları eğitimden çevreye, adaletten ekonomiye kadar genişletmek mümkündür. YGA’nın çift kanatlılık ilkesini benimseyerek önce kendi hayatınızda sonra da toplumsal çapta olumlu değişiklikler yapabilirsiniz. Siz de kendi fikirlerinizi üretebilir veya YGA gibi toplum faydasını ilke edinmiş kuruluşların projelerine destek olabilirsiniz.

Toplumsal Yaşamın Sürdürülebilirliği: Sosyal Sorumluluk Nedir?

Sosyal sorumluluk kavramı, bireylerin kişisel veya kitlesel eylemlerle içinde yaşadıkları toplum için faydalı ve sürdürülebilir hedeflere doğru ilerlemesini ifade eder. Bu kavramın altında bir bireyin, kuruluşun veya işletmenin edindiği, sürdürülebilirlik ilkesine bağlı şekilde toplum ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratma amacı yatar. Bunu ilke edinmiş olan kişi ve gruplar, toplumun beklentilerini karşılamayı hedefler. Hatta toplumun farkında olmadığı sorunları gün yüzüne çıkararak çözmeyi amaçlar. Sosyal sorumluluk tanımını kısaca bu cümlelerle ifade etmek mümkündür.

Sosyal sorumluluk bilinci ise birey, kuruluş veya toplulukların paydaşlarına karşı mesuliyet alma anlayışını ifade eder. Bu bilinçte maddi kazanç odaklı bir perspektiften söz edilmez. Etik değerler, sürdürülebilirlik ve topluma fayda, bu bilince sahip kişilerin başlıca bakış açılarını oluşturur. Çevresel duyarlılık, insan hakları, toplumsal katkı, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ise bu bilinç bütünlüğünün diğer unsurlarını oluşturur.

Küçük Eylemlerin Büyük Etkisi: Bireysel Sosyal Sorumluluk

Toplumsal fayda, herkes tarafından gözetilebilir. Bu gözetim için büyük kuruluşlar veya projeler beklenmemelidir. Toplumun her bireyi, üzerine düşen görevleri veya aklına gelen fikirleri gerçekleştirebilir. İşte buna bireysel sosyal sorumluluk denir. Genel olarak BSS şeklinde kısaltılan bu kavram, bireylerin toplumlarına, çevrelerine ve insanlığa karşı duyarlı olma durumunu ve taşıdığı sorumlulukları karşılar. Bireylerin kişisel hedeflerine ulaşmanın ötesine geçerek toplum ve dünya için olumlu bir etik yaratma amacını vurgular.

Daha fazla kişinin BSS bilincine ulaşması için eğitim ve farkındalık son derece önemlidir. Gönüllülük ve toplumsal katkılar ile adil ve etik davranış da bu bilincin ana bileşenlerini oluşturur. Çevre duyarlılığı, sürdürülebilir yaşam, bilgi paylaşımı, tüketim alışkanlıkları ve sorumlulukla gelişen bu kavram, toplum faydasına hizmet eder.

Topluma Değer Katmanın Anahtarı: Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal sosyal sorumluluk, üzerinde durulması gereken bir konudur. Çünkü kurum, kuruluş ve işletmelerin ses getirme kapasitesi, bireylere nazaran çok daha geniştir. Bu bağlamda kuruluşlar önce kendi içlerinden başlayarak bireylere ve çevreye karşı duyarlı adımlar atmalıdır. Kısaca KSS, şirketlerin topluma, çevreye ve paydaşlarına karşı taşıdıkları sorumlulukları ifade eder. Bu sorumluluklar; çalışan haklarını korumak, iş ilkelerine bağlı kalmak, çevresel sürdürülebilirliği desteklemek, etik yönetim ve şeffaflık olarak sıralanabilir. Müşteri haklarını korumak ve güvenliği sağlamak da kuruluşlar için toplumsal bir sorumluluktur.

Kuruluşlar, hâlihazırda yerine getirmeleri gereken sorumlulukların haricinde yenilikçi projeler geliştirerek toplum refahına katkı sağlayabilirler. Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, topluma ve çevreye fayda sağlarken marka tanınırlığını ve güvenirliğini de artırır. Bu anlamda söz konusu projeler, son derece kazançlı faaliyetlerdir. Özgün bir fikir veya projeye sahip olunmasa bile mevcut olanlara yatırım yapmak, kuruluşların sorumluluklarını yerine getirmesi adına önemli bir adımdır.

Bireyler ve Topluluklar İçin Sosyal Sorumluluğun Önemi

Sosyal sorumluluk daha yaşanılabilir bir dünya sunmayı amaçladığı için bu kavram toplumu var eden her canlı için büyük önem taşır. Bir toplumda sosyal sorumluluk bilinci gelişirse refah seviyesi artar. Eğitim ve sağlık düzeyi yükselir ve iş olanakları artar. Eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele edilir. Enerji tasarrufu, atık yönetimi ve doğayı korumaya yönelik hareketler önemsenir. Böylece daha yeşil ve sağlıklı bir çevrenin varlığından söz etmek mümkün olur. Toplumsal dayanışma anlayışı yükselirse birlik bilinci de oluşur. Bu da toplumsal bütünlük ve bölünmezliği beraberinde getirerek devlet değerlerinin de korunmasına yardımcı olur.

Bireyler ve topluluklar söz konusu sorumlulukları yerine getirdiğinde şeffaflık, adil ticaret, dürüstlük ve güvenlik yaygınlaşır. Toplumda pozitif etki yaratılarak kültürel ve sosyal gelişmelerin önü açılır. Bilinçli tüketim alışkanlıkları geliştirilir. İnovasyon ile yenilikçi çözümler üretilir. Daha geniş bir perspektiften bakmayı sağlayan bu bilinç, gelecek nesillere her bakımdan güvenli bir dünya bırakmamıza yardımcı olur.

Sosyal Sorumluluk Projesi Nedir?

Sosyal sorumluluk projesi, toplumsal bir soruna yönelik geliştirilen bilinçli çözüm üretme çabasını ifade eder. Bu tür projelerin öncelikli amacı maddî kazanç elde etmek değildir. Bu nedenle söz konusu projelerin gönüllülük esasına dayandığını söylemek mümkündür. Gönüllü sosyal sorumluluk projeleri, sürdürülebilir toplumsal fayda sağlama amacı taşır.

Birçok farklı alanda sosyal sorumluluk projeleriyle karşılaşmak mümkündür. Okul inşası, materyal sağlanması, burs ve öğrencilere yönelik maddi destekler eğitim alanında yapılan projelere örnektir. Hasta bakımı, hastane inşası ve diğer hizmetlerin geliştirilmesi sağlık alanındaki projelerdir. Çevre, yoksulluk, sosyal adalet, istihdam, iş geliştirme, afet yardımı, inovasyon, teknoloji, kültür ve sanat konularında da benzer projeler geliştirmek mümkündür.

İlham Veren Sosyal Sorumluluk Projesi Örnekleri

Sosyal sorumluluk örnekleri, bireysel hayatımızda başlar. Atıkları ayrıştırmak, sürdürülebilir ürünler tercih etmek, enerji tasarrufu sağlamak ve su israfını önlemek, günlük hayatta atabileceğimiz adımlardır. Eğitim programlarına katılarak önce kendi bilgi düzeyimizi artırmak ve ardından öğrendiklerimizi çevremizle paylaşmak da bir sorumluluktur. Ayrıca adalet ve eşitliğe, etik tüketim alışkanlıklarına ve küresel sorunlara önem vermenin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine maddi manevi katkı sağlamayı deneyebiliriz.

Dünyada ve ülkemizde ses getirmiş birçok sosyal sorumluluk projeleri örnekleri mevcuttur. Örneğin water.org, su krizine çözüm üretmeyi hedefler. Teach for all, dünya genelinde eğitimde fırsat eşitliği sağlamaya çalışır. Solaraid, güneş enerjisiyle aydınlanmayı yaygınlaştırır. TİDER, tiyatro oyunları ve atölye çalışmalarıyla gençlerin bilinçlenmesini amaçlar. Kodla Kızlar projesi, bilgisayar programlamacılığı alanında kadın istihdamını artırmaya yardım eder. İhtiyaç Haritası ise yardım veya bağışta bulunmak isteyen bireylere kolaylık sağlar.

Çocukları Bilimle Buluşturan Proje: Bilim Seferberliği

YGA da Türkiye’de sosyal sorumluluk projeleri fikirleri ve eğitimleriyle ön plana çıkar. Bu projelerden biri olan Bilim Seferberliği, çift kanatlılık ilkesine bağlı olarak geliştirilir. YGA’nın ve yetiştirdiği gençlerin vicdan ve donanım olmak üzere iki kanadı bulunur. Bu sayede toplumsal faydayı ilke edinen projelerin devamlılığı sağlanır. Bilim Seferberliği de yeterli imkâna sahip olmayan çocukları bilimle buluşturan bir projedir. Köy okulları çerçevesinde geliştirilen proje, çocuklara yeni bir dünyanın kapılarını aralar.

Bilim Seferberliği projesi kapsamında ihtiyaç sahibi köy okullarına setler gönderilir. Bu bilim setlerinin içinde yaratıcı projelerde kullanılabilecek malzemeler ve ile robotik ve kodlama gibi alanlarda gerekli olabilecek tüm ekipman bulunur. Bu sayede çocuklar deneyler yaparak ve eğlenerek öğrenme şansı yakalar. Potansiyellerini keşfeder ve ortaya çıkarırlar. Çocuklara bilimi sevdirmeyi amaçlayan bu proje, günümüz sorunlarına teknoloji temelli çözümler üretmeyi mümkün kılar.