6 min read

Akıl ve Kalbini Buluşturan Gönüllüler: Gönüllülük Nedir?

Akıl ve Kalbini Buluşturan Gönüllüler: Gönüllülük Nedir?

1.Toplum Yararına Çalışmak: Gönüllülük Nedir?
2.Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllü Olmak
3.Gönüllü Olmak Ne Kazandırır?
4.Gönüllü Olmanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları Nelerdir?
5.YGA ile Hayatınıza Anlam Katacak Gönüllülük Serüvenini Başlatın

Gönüllülük; yaygın olarak, herhangi bir maddi çıkar beklemeksizin kişinin toplum yararına zaman ya da emeğini harcaması şeklinde tanımlanır. YGA bu tanımı daha da kısaltarak gönüllülüğü aklı ve kalbi buluşturmak olarak özetler. YGA, çift kanatlı gençler yetiştirmeye odaklanan ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Çift kanatlı olmak, aynı anda hem vicdanlı hem de donanımlı olmayı ifade eder. YGA tarafından yetiştirilen çocuklar; insanlığa fayda sağlayacak projeler geliştirme konusunda vicdana, geliştirdikleri bu projeleri modern imkân ve teknolojilerle faaliyete geçirebilecek düzeyde donanıma sahiptir. Peki gönüllülük bizim için tam olarak ne ifade eder?

Toplum Yararına Çalışmak: Gönüllülük Nedir?

Toplum için yapılan gönüllülük faaliyetleri, sanattan eğitime, çevrenin korunmasından insanlar arasında dayanışmanın artmasına kadar bir çok farklı anlamda toplumsal dönüşümü amaçlar. Bu yüzden günümüzde birçok alanda gönüllülerin destekleyici faaliyetleri olmadan ilerleme kat etmek son derece zorlayıcıdır. Çünkü gönüllüler, sadece ihtiyaç sahiplerine destek olmakla kalmaz. Aynı zamanda toplumun daha adil ve eşit olmasında da rol oynarlar.

Gönüllülük, çoğunlukla toplum üzerinde fayda sağlayan bir faaliyet gibi görünse de aynı zamanda bireysel anlamda da iyileştirici etkiye sahiptir. Bireyler için gönüllülük; yeni dostluklar kurma, sosyalleşme, farklı projelere dahil olma, alnınan sorumluluklarla kişisel gelişime katkı sağlama ve özgüveni artırma gibi etkiler gösterir. Ayrıca gönüllülük, bireyler üzerinde tatmin edici ve mutluluk verici bir etkiye de sahiptir. Gönüllülüğün faydaları, sadece bunlarla sınırlı değildir.

Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllü Olmak

Sivil toplum kuruluşları (STK’lar), toplumda hayati bir rol oynar. Birçok farklı alanda faaliyet göstererek toplumsal ve bireysel gelişimi destekler. STK’ların faaliyetlerini sürdürmesi, hedeflerine ulaşması ve toplum yararına çalışması ise ancak gönüllülük ile mümkündür. Gönüllüler, STK’ların tüm işleyişinde ve gerçekleştirdiği faaliyetlerde doğrudan görev alır.

Ayrıca STK’larda gönüllü olmak, yeni deneyimler ve kazanımlar elde etmemizi sağlar. STK’lar; sanattan kültüre, çevrecilikten hayvan haklarının korunmasına, eğitimden sağlığa kadar geniş bir faaliyet alanına sahiptir. Bu ise içerisinde yer aldığımız sivil toplum kuruluşunun faaliyetleri doğrultusunda toplumun dışında dünyadaki sorun ve ilerlemeleri keşfetme açısından da bireylere önemli faydalar sağlar.

Dünyanın güncel sorunlarının farkında olan gençler, bu sorunların çözüme kavuşturulmasında kilit rol oynar. STK’lar, tam da bu yüzden önemli bir işlevi yerine getirir. Gönüllülük faaliyetleri içerisinde olan gençler, STK’lar aracılığıyla tek bir hedef veya amaç doğrultusunda harmoniyle hareket edebilir. Bu, bireysel anlamda dünyanın ya da toplumun yaşadığı sorunları gidermeye katkı sağlamaktan çok daha fazlasıdır. STK’lar bünyesinde yapılan gönüllülük çalışmaları; birlikte, yüce bir amaç doğrultusunda hareket edebilme yetkinliğini geliştirir.

Gönüllü Olmak Ne Kazandırır?

Gönüllü olmak, sadece toplumsal etkileri ile değerlendirilmemesi gereken bir faaliyettir. Gönüllülük esasıyla alınan sorumluluklar hem toplumsal hem bireysel anlamda refahın gelişmesinde önemli bir yere sahiptir. Birliğin gücünü gösteren ekip çalışmalarına dahil olmak bireysel anlamda mutluluk ve tatmin yaratır. Çok yönlü ve farkındalığı yüksek insanlara dönüşebilmemizi destekler. Bununla birlikte gönüllülük, iletişim becerilerini geliştirir ve sosyal ortamı güçlendirerek daha fazla insana ulaşmamızı sağlar.

Topluma Faydalı Bir Birey Olma

Gönüllülük, toplumun gelişiminde ve ilerlemesinde kritik bir öneme sahiptir. Kişisel anlamda topluma faydalı bir birey olma duygusunu güçlendirir. Bu; kendi değerlerimizi, yetkinliklerimizi, becerilerimizi ve bilgimizi keşfetme açısından da değerlidir. Kendimize dair yetkinlikleri keşfetmek, topluma sağlayabileceğimiz katkının farkına varabilmemiz açısından da önemlidir.

Gönüllülük Bağıyla Gelişen Sosyal Çevre

Ortak değerler ve hedefler doğrultusunda bir araya gelen gönüllüler güçlü ve etkili sosyal çevre oluşturmanın bir anahtarıdır. İlham verici, destekleyici, güçlendirici ve motive edici bir ortam vadeden gönüllü çalışma kurumları, kişisel gelişimimizi destekler. Yeni insanlar ve sosyal çevre kazanmamızı sağlayarak farkındalığı artırır.

Birliğin Gücünü Gösteren Ekip Çalışmaları

Ekip çalışması, bireylerin bir araya gelerek tek bir ideal doğrultusunda uyumlu ve sistemli şekilde çalışması anlamına gelir. Gönüllü olmak, her şeyden önce paylaştığımız ortak değerleri bir bütünün parçası olarak korumamızı sağlar. Birliğin gücünü gösteren ekip çalışmaları, bir araya geldiğimizde neler başarabileceğimizi keşfetmemiz açısından da önemlidir. Ekip çalışması, topluma ve dünyaya sağlayacağımız katkının verimliliği üzerinde de belirleyicidir. Farklı zihinlerin, yetkinlik ve beceri sahibi bireylerin bir araya gelmesi, sağlayacağımız toplam katkının verimliliğini artırır.

Kariyer Planlamasını Destekleyen Gönüllülük Işıltısı

Gönüllülük, toplumsal ve bireysel faydalarının yanı sıra iş yaşamında da destekleyicidir. Özellikle genç gönüllü adayları için kariyer planlaması yaparken gönüllü faaliyetler yeni beceriler kazandırma konusunda geliştirici etki gösterir. Problem çözme, iletişim, ekip çalışması, organizasyon ve liderlik gibi iş dünyasında etkili unsurlar, gönüllü faaliyetlerde geliştirilebilecek temel becerilerdir. Ayrıca YGA tarafından oluşturulan Global Impact University gibi projeler, mezun ve girişimcileri bir araya getirir. Bu projeler, deneyim edinme ve farklı sektörlerden yeni insanlarla tanışma konusunda kariyerine yeni başlayacak kişilere önemli katkı sağlar.

Etkileşimin Zirvesi: Gönüllülük ve İletişim Becerileri Ahengi

İletişim becerileri, sadece etkili konuşma ile sınırlı değildir. Sözlü ve yazılı iletişimle kendini ifade edebilme, aktif olarak dinleme, empati yapabilme, beden dilini kullanabilme gibi unsurlar da iletişimin bir parçasıdır. Gönüllülük, iletişim becerilerinin komplike bir şekilde gelişmesini destekler. Ayrıca gönüllü faaliyetlerde farkı roller üstlenme, farklı türden iletişim becerilerinin kazanılmasını sağlar. Bu durum ise çok daha geniş ölçekli düşünme ve etkili iletişim kurmayı güçlendirir.

Dayanışmanın Ritmi: Sorunlarla Başa Çıkma Becerisi

Dayanışma, birbirimizi destekleyerek zorluklar ve sorunlarla başa çıkmamızı sağlayan önemli bir özelliktir. Gönüllülüğün anlamı dayanışma bilincinin bir kazanım olarak elde edilmesini de içerir. Dolayısıyla gönüllülük, dayanışmanın en somut ve belirgin göstergelerinden biridir. Aynı zamanda dayanışma gönüllü faaliyetlerin daha geniş kitlelere ulaşması açısından da önemli bir faktördür. Dayanışma ruhu, vicdan ve aklın daha etkili şekilde kullanılmasını destekler.

Gönüllü Olmanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları Nelerdir?

Gönüllülük, özgür iradeyle yapılan bir faaliyettir. Maddi bir karşılık beklemeksizin bilgi, beceri ve yetkinliklerimizi başkalarıyla paylaşma fırsatı sunar. Bu yüzden gönüllü olmak, bireye ve topluma birçok önemli fayda sağlar. Bireye mutluluk ve tatmin duygusu kazandıran gönüllü faaliyetler, daha adil bir toplum ve dünya inşa etme konusunda tetikleyicidir. Ayrıca toplumun sorunlarına karşı bireysel duyarlılığı artırırarak kişiye farkındalık kazandırır.

Toplumsal ve bireysel anlamda gönüllülüğün faydaları genel olarak şu şekildedir:

  • Toplumsal bilinci güçlendirir ve toplumun yaşadığı sorunlar karşısında çözüme katkı sunar.
  • Sosyal sorumluluk bilincini artırır.
  • Sivil toplum kuruluşlarının gelişerek gönüllü faaliyetlerin toplumun her kesimine taşınmasını destekler.
  • Toplumsal dayanışma ruhunu güçlendirir.
  • Bireye topluma katkı sağlama nedeniyle başarı duygusunu yaşatır.
  • Bireysel anlamda; özgüveni artırır, yeni beceriler kazandırır, sosyalleşmeyi güçlendirir ve yeni arkadaşlıklar ya da ilişkiler kurmayı teşvik eder.

Ayrıca gönüllülük, bireysel anlamda özgeçmişi güçlendirme etkisine de sahiptir. Gönüllü olunabilecek kurumlar, özgeçmişimizi zenginleştirmemizde rol oynar.

Gönüllüğün bir diğer önemli ve daha az ön plana çıkan faydası ise bir amacın desteklenmesine yöneliktir. Gönüllü faaliyetler, tutkuyla bağlı olduğumuz amaç ya da idealleri bizim gibi diğer insanlarla dayanışma ruhu içerisinde ortaya koyma imkânı sunar. Bu ise her şeyden önce kendimize karşı dürüst bir tavır takınmamızı ve üst ideallerimizi ortaya koyarken yaşama dair değerlerimizi keşfetmemizi sağlar.

Yaşamdaki anlam arayışımız ve varlığımıza ilişkin sorduğumuz sorulara cevap arayışımızda da yine gönüllü faaliyetlerin etkisi vardır. Fark yaratan biri olduğumuzu keşfetmemiz, anlam arayışımızda yeni kanalların açılması anlamına gelir. Özellikle içerisinde bulunduğumuz toplumu anlamak, yaşama dair cevabını aradığımız birçok soruyu tekrardan değerlendirmemizi sağlayacaktır.

YGA ile Hayatınıza Anlam Katacak Gönüllülük Serüvenini Başlatın

YGA için gönüllü, kalbiyle aklını buluşturandır. Çift kanatlı insan olabilmek ise donanım ve vicdanın etkili bir şekilde kullanılmasıyla mümkündür. YGA’nın gönüllülük projeleri, hayatınıza anlam katarak gönüllüğün bireysel ve toplumsal faydalarını derinden hissetmenizi sağlar. YGA bünyesinde girişimler ve projeler, insanlık için faydalı inovasyonlar üretme konusunda teşvik edicidir. Ayrıca bu faaliyetler, toplumsal ve sosyal sorunların çözümüne odaklanarak toplumun birliktelik aidiyetini güçlendirir. YGA ile hayatınıza anlam katacak gönüllülük serüvenini başlatabilir, toplumsal ve sosyal sorunların çözümü konusunda YGA topluluğunun bir parçası olabilirsiniz.