4 min read

8 Mart Dünya Kadınlar Günü: Kutlamak, Anlamak ve İleri Taşımak

Dünya Kadınlar Günü, her yıl 8 Mart'ta kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi başarılarını andığımız özel bir gündür.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü: Kutlamak, Anlamak ve İleri Taşımak
  1. Dünya Kadınlar Günü'ne Geçmişten Günümüze Bir Bakış
  2. Kadınların Toplumdaki Rolü ve Değişen Dinamikler
  3. Rol Model Kadınların Başarı Hikâyelerinden İlham Almak

Dünya Kadınlar Günü'ne Geçmişten Günümüze Bir Bakış

Dünya Kadınlar Günü, her yıl 8 Mart'ta kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi başarılarını andığımız özel bir gündür. Kadınların geçmişteki mücadelelerini hatırlamak, bugün elde ettiğimiz ilerlemeleri kutlamak ve gelecekte daha fazla eşitlik ve adalet için çalışma kararlılığını taşımak için önemlidir. Dünya Kadınlar Günü tarihi 8 Mart 1908’de New York’ta tekstil işçisi kadınların çalışma koşullarından memnun olmayıp greve gitmesine dayanır. Ancak bu günün kökleri daha eskiye uzanır. Antik çağlardan beri, kadınlar toplumun temel yapı taşları olmuştur. Bu bağlamda, Magna Mater Artemis hikâyesi, kadınların gücünü ve direncini simgeler.

Magna Mater bir diğer adıyla Yüce Ana Kybele, doğa ile bütünleşmiş bir ana tanrıça olarak tanımlanır ve Anadolu'nun derin köklerine, M.Ö. 6500 yıllarına kadar uzanan bir kültüre sahiptir. Onun varlığı, Pagan inanışında tüm tanrı ve tanrıçalara sözü geçen bir güç modeli olarak öne çıkar. Kybele'nin doğurganlığı, bolluk ve bereketi simgelemesi kadınların her zaman toplumun merkezinde yer aldığını ve insanların yaşam alışkanlıklarını şekillendirmede etkili olduklarını vurgular.

Kadınların Toplumdaki Rolü ve Değişen Dinamikler

Kadının toplumdaki rolü ve iş dünyasında kadınların varlığı, çağdaş toplumun değişen dinamiklerini şekillendiren önemli konulardır. Geçmişte sınırlı olan kadın rolleri, bir kadın hakları hareketi olan feminizm gibi sosyal akımlar sayesinde önemli ölçüde genişlemiştir. Günümüzde kadınlar, iş dünyasında yönetici pozisyonlarında, bunun yanında girişimcilik ve bilim gibi alanlarda aktif olarak yer almaktadır.

YGA ise bu noktada düzenlediği farklı proje, girişim ve programlar ile kadınların toplumdaki rolünü destekler. YGA programları; kadınların gelişimlerini desteklemelerine, potansiyellerini keşfetmelerine ve topluma daha aktif bir şekilde katılmalarına olanak tanır. Dolayısıyla bu programlar, kadınların güçlenmesine ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına önemli bir katkı sağlar.

Rol Model Kadınların Başarı Hikâyelerinden İlham Almak

Rol model kadınlar, toplumda örnek alınacak başarı hikâyelerine sahiptir. Bu kadınlar, farklı alanlarda gösterdikleri başarılarla, cesaretleriyle ve özverileriyle özellikle genç kızlar başta olmak üzere tüm insanlara ilham verirler. Teknoloji sektöründe başarılı bir kariyere sahip olan Sheryl Sandberg, Facebook'un COO'su olarak çalışırken kadınların iş dünyasındaki yerlerini güçlendirmek için çeşitli girişimlerde bulunmuş ve liderlik örnekleri sunmuştur.

Rachel Carson, modern çevre hareketinin öncülerinden biri olarak tanınır. Carson, özellikle "Sessiz Bahar" adlı kitabı ile kimyasal böcek ilaçlarının doğaya ve insan sağlığına olan zararlarını açıkça ortaya koyarak DDT gibi kimyasalların yaygın kullanımının sonuçlarını vurgulamıştır. Carson'un çalışmaları, çevre bilinci ve doğal yaşamın korunması konusunda geniş kitlelerin bilinçlenmesine öncülük etmiştir. Onun cesur ve etkili söylemi, modern çevre koruma politikalarının ve biliminin temellerini atmıştır. Rachel Carson, bilim dünyasına sadece bilgi değil, aynı zamanda duyarlılık ve öngörü getirmiştir.

Teknolojiye Yön Veren Kadınlar Yetiştirmek: Birbirini Geliştiren Kadınlar

YGA olarak teknoloji alanında kadınların güçlenmesine önem veriyoruz. Bu bağlamda Ford Otosan ve Ford Motor Company Fund iş birliğiyle gerçekleştirilen Birbirini Geliştiren Kadınlar Programı ile teknoloji sektöründe bir kariyer hedefleyen genç kadın öğrencilere fırsatlar sunuyoruz. UP School'un hedefi, kadınların teknoloji sektöründe liderlik rollerini üstlenmelerini sağlamak için gerekli bilgi, beceri ve özgüveni sağlamaktır.

Öğrencilere, uzman eğitmenler eşliğinde ilham verici bir öğrenme deneyimi sunan girişimimiz UP School, teknoloji alanında sertifika programları, mentorluk ve işe yerleştirme fırsatlarıyla kadınların hak ettikleri pozisyonlara ulaşmalarını amaçlar. Kadın haklarının insan hakları olduğuna inanan UP School, kadınların güçlendirilmesine odaklanarak önemli bir sosyal ve ekonomik kalkınma modeli sunar.

Bu özel program, üniversitelerin hazırlık, 1. veya 2. sınıfında olan ve teknolojiye ilgi duyan kadın öğrencilere yöneliktir. Katılımcılar, UP School'un uzman rol modellerinden aldıkları teknoloji eğitiminin yanında YGA'nın çift kanatlı sosyal etki eğitimleriyle kendi potansiyellerini açığa çıkarma fırsatı yakalarlar.

Uzman eğitmenler tarafından %100 çevrimiçi olarak sunulan programlar, öğrencilere teknik becerilerini geliştirme fırsatı sunarken, mentorları ile birlikte çalışarak projeleri başarma kabiliyetlerini artırır. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, mentorluk ve staj imkanlarından yararlanma fırsatına sahip olabilirler. Ayrıca başarıyla programı bitiren katılımcılarımız, YGA Global Impact University programına katılma şansı elde ederler.